นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการคลิ๊ก ตกลง บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และรับทราบว่า บริษัทฯ ตกลงยืนยันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมและ/ หรือ ใช้เว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯรวบรวม และ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น เช่น IP Address, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างบริษัทฯและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น
 • ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทฯเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมล และ/ หรือ จดหมายข่าว
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ว่าไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่านต่อไป

คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่งระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ เว็บบราวเซอร์ โดยถูกเก็บในเว็บบราวเซอร์ โดยไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งให้เซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์ร้องขอการเปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับบราวเซอร์ได้ บริษัทฯอาจจะส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้จัดการเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น, ปรับปรุงการใช้งาน หรือเพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด บริษัทฯอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ, และเพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับแต่ละบุคคล บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีผลต่อการใช้งานของคุณในหลายๆ เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นด้วย

ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้กับทางเว็บบริษัทฯ จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่นดังนี้

 • บริหารจัดการเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น
 • ปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่นของแต่ละบุคคล
 • เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น
 • สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ
 • ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 • เผยแพร่ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับผู้ใช้งาน – แต่ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนในแต่ละบุคคล
 • บริหารจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณและเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น บริษัทฯจะไม่ส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบทางตรง

เมื่อมีเหตุจำเป็นบริษัทฯอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
 • เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
 • เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์, หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณแก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

ข้อมูลที่ทางบริษัทจัดเก็บไว้นั้น อาจจะถูกส่งผ่านข้ามประเทศ ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ ทั้งนี้กระบวนการทุกอย่างจะยังคงดำเนินไปตามความสอดคล้องในแง่ของนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ดีโดยพื้นฐานของเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัย

ทางบริษัทฯ มีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม และมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้ในฐานจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ดี การการส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น บริษัทฯไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือ การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว โดยการแจ้ง และประกาศโดยตรงทางเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้คุณหมั่นคอยตรวจสอบถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาส เพื่อพิจารณาว่าคุณยังยอมรับตามข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้คุณทราบโดยทางอีเมลด้วย

คุณอาจแจ้งประสงค์ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งข้อมูลของคุณที่บริษัทฯเก็บรักษาไว้ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งความประสงค์ไม่ให้บริษัทฯ เข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยการแจ้งกลับทางบริษัทฯได้ในทุกกรณี

ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

หากคุณมีปัญหา หรือข้อข้องใจประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ กรุณาสอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของบริษัทฯ

เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแม่แบบเอกสารจากเว็บไซต์ http://www.seqlegal.com/free-legal-documents.