มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง

วันที่ 11 เมษายน 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ทำกิจกรรม CSR ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างสีสันและกำลังใจให้แก่คนชรา ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง