โรงเรียนบ้านทับละคร จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

พนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม CSR บริจาคคอมพิวเตอร์และสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน มอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทับละคร อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี