โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

วันที่ 1 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ทำกิจกรรม CSR ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและทุนการศึกษา มอบให้กับน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา