CSR 2019 ปลูกปะการัง

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมส่งเสริมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “ปลูกปะการังและดำน้ำ ศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง”

ณ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี