SKY พาน้องก้าวไกลด้วย ICT

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ร่วมสร้างฝัน ร่วมแบ่งปันให้น้อง  ประจำปี 2561
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง