กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

พนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ