ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและทีมงาน เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี” ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์