งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ทั้งนี้ทีมผู้บริหารมั่นใจผลงานปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง


ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด