งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ทั้งนี้ทีมผู้บริหารมั่นใจผลงานปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด