งาน Thailand top SME Award 2018

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม” รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล