ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

บริษัท สกาย  ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญประจำปี  2561” ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร