ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

บริษัท สกาย  ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญประจำปี  2562” ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร