น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

พนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร