สัมภาษณ์รายการ “มองโลก มองเรา”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ช่อง 3SD
หัวข้อ “แนวคิดเจาะตลาดเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย”