สัมภาษณ์รายการ “ห้องข่าวธุรกิจ”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ช่อง Nation tv
หัวข้อ “Thailand 4.0 ดันตลาดไอทีโตกว่า 2 แสนล้าน”