สัมภาษณ์รายการ เก๋าไม่แก่ หัวข้อ “ระบบความปลอดภัย (Smart Security)

วันที่ 6 กันยายน 2562

คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ “ระบบความปลอดภัย (Smart Security)”
ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5)