สัมภาษณ์รายการ “Hooninside Talk”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ช่อง Hooninside
หัวข้อ “SKY โดดเด่น-โตต่อเนื่อง”