สัมภาษณ์รายการ “Money Daily

4 กรกฎาคม 2562

ช่อง MCOT HD
หัวข้อ “ธุรกิจของ SKY ICT”