สัมภาษณ์รายการ “Smart Money”

วันที่ 6 กันยายน 2561

ช่อง Money Channel
หัวข้อ “Thailand top SME Award 2018”