อบรม Workflow Workshop

วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน