แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 14 มกราคม 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่อง“แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์