สัมภาษณ์เว็บไซต์ Business Plus

วันที่ 16 กันยายน 2561

ช่อง Business Plus Official Channel
หัวข้อ “SKY ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ SI ตัวจริง”

https://www.youtube.com/watch?v=-KpVYoNAU2c