SKY ICT จับมือ SenseTime ประกาศความเป็นผู้นำด้าน AI Technology ร่วมลงนามความร่วมมือ ( MOU )

16 สิงหาคม 2562

ความร่วมมือกับ SenseTime ในครั้งนี้เป็นอีกความสำเร็จของ SKY ICT ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ด้วยศักยภาพของ SenseTime ที่เป็นผู้ให้บริการ AI รายใหญ่ที่สุดของจีน และอันดับต้นๆ ของโลก มีเทคโนโลยี AI ตั้งแต่เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพถ่าย วิดีโอ วัตถุ และตัวอักษร เทคโนโลยี AI สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การเงิน บันเทิง การศึกษา ค้าปลีก การรักษาความปลอดภัย Smart Security เทคโนโลยี AI ในสมาร์ทโฟน รวมไปถึงแพลตฟอร์ม AI