จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ คอมพิวเตอร์รู้เยอะกว่าแพทย์

Read More

คอมพิวเตอร์รู้เยอะกว่าแพทย์

AI

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป วิจัยแล้วว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าแพทย์ โดยเฉพาะโรคทางผิวหนังและทางเอกซเรย์ ซึ่งแพทย์ผิวหนังเพียงแค่ป้อนข้อมูลรูปไฝ จะสามารถบอกผลลัพธ์ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่


การใช้งาน AI ทางการแพทย์จะมีมูลค่าสูงสุดภายในปี 2026 ซึ่ง 5 อันดับแรก  คือ

  1. ช่วยการผ่าตัด (ช่วยแพทย์ตัดสินใจเลือกเครื่องมือ หรือเทคนิคในการผ่าตัด)
  2. ช่วยการพยาบาล (ช่วยซักประวัติให้คำแนะนำเบื้องต้นง่ายๆ)
  3. ช่วยงานบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล (ลดเวลาการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก)
  4. ตรวจสอบการทุจริต การเบิกค่ารักษาเกินจริง (ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเบิกจ่าย)
  5. ลดความผิดพลาดในการจ่ายยา (ช่วยเภสัชตรวจสอบยาและปริมาณยา)


ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการตัดสินใจทางการแพทย์ และยังต้องพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ ‘Deep Learning’ ซึ่งเป็นกล่องดำที่พวกเรายังไม่คุ้นเคย ถือเป็นเรื่องที่น่าทำความรู้จัก และเปิดใจในยุคของ Health AI ครับ

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ https://bit.ly/3nJVmpR  ที่มา : thestandard

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.