นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสังคม

Read More

นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสังคม

โลกเปลี่ยนไปจึงทำให้นวัตกรรมต้องปรับตาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและสิ่งรอบข้างอย่างเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ได้สนับสนุน “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน” เป็นนวัตกรรมสำหรับเมือง 3 ด้าน ได้แก่ เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว เมืองแห่งความเท่าเทียม และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมและชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

การเติบโตรวดเร็วของสังคมเมืองและชุมชน ทำให้เกิดปัญหาคนไทยอยู่ในเมืองเยอะมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นประเด็นของสังคมวัยวุฒิขึ้นมานวัตกรรมรักษาระยะห่าง

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา Social Distancing Innovation ถือเป็นโอกาส นวัตกรรมที่รักษาระยะห่างเข้ามาลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ด้วยการที่ไม่เข้าไปในพื้นที่คนพลุกพล่าน และเริ่มสนุกกับซื้อสินค้า  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ฯลฯ และได้ออกแบบที่อยู่อาศัยในเมืองอย่าง อพาร์ตเมนต์ คอนโด และมีการนำหุ่นยนต์มาใช้บริการมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสกับมนุษย์


ทั้งนี้ อนาคตความปลอดภัยจะถูกนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมจะตอบโจทย์ปัญหาสังคมอุบัติใหม่ได้

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: https://bit.ly/37zmsc7

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.