Other Solutions

Real-time communication tool, with the goal of enhancing business collaboration and productivity.

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ไอพีเป็นสื่อกลาง เช่น อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์เก็บบันทึก อุปกรณ์บริหารจัดการวีดีโอ แบบไอพี

ความละเอียดภาพและความคมชัดสูง

เครื่องบันทึกข้อมูลความจุสูง

ระบบควบคุมการเข้าออก เพิ่มระดับความปลอดภัย

เครื่องสื่อสารทิศทางเดียว สามารถกดเพื่อสื่อสารทิศทางเดียว ได้ทั้งเสียง หรือ ทั้งภาพและเสียง

อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆได้ เช่น จับการปิดเปิดน้ำ ไฟ ตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน ความร้อน หรือนับคนเดินผ่าน

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สีได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ประตูที่สามารถควบคุมการปิด เปิด อัตโนมัติหรือควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์ปลายทางได้ เช่น รีโมต

สวิตช์ขนาดเล็ก

เครื่องยนต์อัจฉริยะ

ระบบปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็น

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สี ได้โดยอัตโนมัติ

ระบบภาพและเสียงตามความต้องการ

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย

ผ้าม่านเพื่มความเป็นส่วนตัว

เครื่องควบคุมอุณหภูมิปรับได้ตามความต้องการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์นำไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ส่งไฟฟ้าด้วยระบบสื่อสารสองทาง

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนที่ช่วยให้คนได้ออกสู่โลกกว้าง

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ

โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ

ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงเก็บ วิเคราะห์

ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเนื้อที่

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล เน้นการทำงานแต่ละส่วนย่อยให้ทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน้นการทำงานแต่ละสาขาให้เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์สลับสัญญาณทำหน้าที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกันในระบบ

ระบบปลายทางของศูนย์การ การค้นหาเส้นทางเครือข่าย

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ระบบป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลแบบคลาวด์พร้อมให้บริการทั้งของภาครัฐและเอกชน

การเชื่อมต่อเข้ารหัส, เครือข่ายปิดแบบเสมือน, ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา

ความปลอดภัยของสำนักงานเคลื่อนที่

ด้วยประสบการณ์ของเราในธุรกิจโซลูชั่น SI เป็นเวลาหลายปี เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์

การสื่อสารแบบครบวงจร

ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพรองรับการติดต่อจากลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง

การประชุมแบบเห็นหน้าพร้อมเสียงแบบเรียลไทม์

ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย
เพิ่มระดับความปลอดภัย

การสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์พกพาง่ายและสะดวก

การประชุมผ่านเว็บเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับปลายทางระยะไกล

ติดตั้งตู้ Rack Cabinet
สำหรับใช้ในระบบ Network
และ Server บริการติดตั้ง
เดินสายระบบ CCTV Security

ออกแบบและวางแผนการเดินสาย Network Cable ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ลากวางสาย Fiber Optic ทั้ง Single-mode และ Multi-mode

Complete Solution บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์หาวางแผน ติดตั้งเดินสาย ทดสอบการใช้งานติด Label เก็บความเรียบร้อยพร้อมทั้งเอกสารคู่มือการเดินสาย พร้อมใช้งานนอกอาคาร ติดตั้งตู้ Rack Cabinet

สำหรับใช้ในระบบ Network และ Server บริการติดตั้งเดินสาย Security ระบบ CCTV

ติดตั้งเดินสาย LAN ทั้งแบบ Cat 5e และ Cat 6 ด้วยสายคุณภาพ

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ไอพีเป็นสื่อกลาง เช่น อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์เก็บบันทึก อุปกรณ์บริหารจัดการวีดีโอ แบบไอพี

ความละเอียดภาพและความคมชัดสูง

เครื่องบันทึกข้อมูลความจุสูง

ระบบควบคุมการเข้าออก เพิ่มระดับความปลอดภัย

เครื่องสื่อสารทิศทางเดียว สามารถกดเพื่อสื่อสารทิศทางเดียว ได้ทั้งเสียง หรือ ทั้งภาพและเสียง

อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆได้ เช่น จับการปิดเปิดน้ำ ไฟ ตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน ความร้อน หรือนับคนเดินผ่าน

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สีได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ประตูที่สามารถควบคุมการปิด เปิด อัตโนมัติหรือควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์ปลายทางได้ เช่น รีโมต

สวิตช์ขนาดเล็ก

เครื่องยนต์อัจฉริยะ

ระบบปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็น

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สี ได้โดยอัตโนมัติ

ระบบภาพและเสียงตามความต้องการ

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย

ผ้าม่านเพื่มความเป็นส่วนตัว

เครื่องควบคุมอุณหภูมิปรับได้ตามความต้องการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์นำไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ส่งไฟฟ้าด้วยระบบสื่อสารสองทาง

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนที่ช่วยให้คนได้ออกสู่โลกกว้าง

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ

โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ

ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงเก็บ วิเคราะห์

Content

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ระบบป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลแบบคลาวด์พร้อมให้บริการทั้งของภาครัฐและเอกชน

การเชื่อมต่อเข้ารหัส, เครือข่ายปิดแบบเสมือน, ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา

ความปลอดภัยของสำนักงานเคลื่อนที่

ด้วยประสบการณ์ของเราในธุรกิจโซลูชั่น SI เป็นเวลาหลายปี เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์

การสื่อสารแบบครบวงจร

ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพรองรับการติดต่อจากลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง

การประชุมแบบเห็นหน้าพร้อมเสียงแบบเรียลไทม์

ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย
เพิ่มระดับความปลอดภัย

การสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์พกพาง่ายและสะดวก

การประชุมผ่านเว็บเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับปลายทางระยะไกล

Content

1. การติดตั้งกล้องวงจรปิด

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
2. ระบบกล้องที่ใช้ IP เป็นสื่อกลาง

ระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ไอพีเป็นสื่อกลาง เช่น อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์เก็บบันทึก อุปกรณ์บริหารจัดการวีดีโอ แบบไอพี
3. ความละเอียดล้านพิกเซล

ความละเอียดภาพและความคมชัดสูง
4. เครื่องบันทึกข้อมูลความจุสูง

เครื่องบันทึกข้อมูลความจุสูง
5. ระบบการควบคุมการเข้าถึง

ระบบควบคุมการเข้าออก เพิ่มระดับความปลอดภัย
6. ระบบตรวจสอบ ทะเบียนรถยนต์

เครื่องสื่อสารทิศทางเดียว สามารถกดเพื่อสื่อสารทิศทางเดียว ได้ทั้งเสียง หรือ ทั้งภาพและเสียง

1. อุปกรณ์ตรวจจับอัจฉริยะ

อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆได้ เช่น จับการปิดเปิดน้ำ ไฟ ตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน ความร้อน หรือนับคนเดินผ่าน
2. ระบบส่องสว่างอัจฉริยะ

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สีได้โดยอัตโนมัติ
3. ประตูอัตโนมัติ

อุปกรณ์ประตูที่สามารถควบคุมการปิด เปิด อัตโนมัติหรือควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์ปลายทางได้ เช่น รีโมต
4. สวิตช์ไมโคร

สวิตช์ขนาดเล็ก
5. เครื่องยนต์อัจฉริยะ

เครื่องยนต์อัจฉริยะ
6. ระบบทำความร้อน/
ระบบปรับอากาศเย็น

ระบบปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็น

1. ระบบส่องสว่าง

ระบบส่องสว่างที่สามารถควบคุมไฟตามความต้องการ ทั้งความเข้ม, สี ได้โดยอัตโนมัติ
2. ทีวี/เสียง

ระบบภาพและเสียงตามความต้องการ
3. กล้องรักษาความปลอดภัย

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย
4. ระบบล็อค

ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. ผ้าม่าน

ผ้าม่านเพื่มความเป็นส่วนตัว
6. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิปรับได้ตามความต้องการ

1. พลังงานอัจฉริยะ

ใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์นำไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. กริดอัจฉริยะ

ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ส่งไฟฟ้าด้วยระบบสื่อสารสองทาง
3. อินเตอร์เน็ตและอื่นๆ

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนที่ช่วยให้คนได้ออกสู่โลกกว้าง
4. ข้อมูลแบบเปิด

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ
5. การเคลื่อนย้ายแบบสมาร์ท

โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ
6. ระบบค้าปลีกแบบสมาร์ท

ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงเก็บ วิเคราะห์

1. ศูนย์จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์

ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเนื้อที่
2. ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ระยะไกล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล เน้นการทำงานแต่ละส่วนย่อยให้ทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
3. ระบบเครือข่าย คอมเพิวเตอร์ระยะไกลแบบสาขา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน้นการทำงานแต่ละสาขาให้เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว
4. สวิทช์

อุปกรณ์สลับสัญญาณทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกันในระบบ
5. ระบบปลายทางของศูนย์การค้นหาเส้นทางเครือข่าย

ระบบปลายทางของศูนย์การ การค้นหาเส้นทางเครือข่าย
6. ระบบหลักของศูนย์การค้นหาเส้นทางเครือข่าย

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

1. โซลูชั่นไฟร์วอลล์

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
2. การป้องกัน Ddos

ระบบป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย
3. ศูนย์ข้อมูลแบบคลาวด์แบบเปิดและปิด

ศูนย์ข้อมูลแบบคลาวด์พร้อมให้บริการทั้งของภาครัฐและเอกชน
4. SSL, VPN, MDM

การเชื่อมต่อเข้ารหัส, เครือข่ายปิดแบบเสมือน, ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา
5. ความปลอดภัยของเครือข่าย
ภายในวิทยาเขต

ความปลอดภัยของสำนักงานเคลื่อนที่
6. ความปลอดภัยของเครือข่าย
แบบแคมปัส

ด้วยประสบการณ์ของเราในธุรกิจโซลูชั่น SI เป็นเวลาหลายปี เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์

1. การสื่อสารแบบครบวงจร

การสื่อสารแบบครบวงจร
2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพรองรับการติดต่อจากลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
3. การประชุมเสมือนจริง

การประชุมแบบเห็นหน้าพร้อมเสียงแบบเรียลไทม์
4. กล้องรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ

ระบบกล้องรักษาความปลอดภัยเพิ่มระดับความปลอดภัย
5. การสื่อสารแบบพกพา

การสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์พกพาง่ายและสะดวก
6. การประชุมผ่านเว็บ

การประชุมผ่านเว็บเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับปลายทางระยะไกล

1. Complete Solution

Complete Solution บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์หาวางแผน ติดตั้งเดินสาย ทดสอบการใช้งานติด Label เก็บความเรียบร้อยพร้อมทั้งเอกสารคู่มือการเดินสาย พร้อมใช้งานนอกอาคาร ติดตั้งตู้ Rack Cabinet

สำหรับใช้ในระบบ Network และ Server บริการติดตั้งเดินสาย Security ระบบ CCTV

2. Fiber Optic

ลากวางสาย Fiber Optic ทั้ง Single-mode และ Multi-mode
3. LAN installation

ติดตั้งเดินสาย LAN ทั้งแบบ Cat 5e และ Cat 6 ด้วยสายคุณภาพ
4.Rack Cabinet installation

ติดตั้งตู้ Rack Cabinet สำหรับใช้ในระบบ Network และ Server บริการติดตั้งเดินสายระบบ CCTV Security
5. Network Cable Management

ออกแบบและวางแผนการเดินสาย Network Cable ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร