งานสื่อสารสัมพันธ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

บริษัท สกาย ไอซีที  และ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ร่วมออกบูธ “งานสื่อสารสัมพันธ์” กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี