ฉลองชนะโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล(TRUNK 2)

วันที่ 21 กันยายน 2561

ปาร์ตี้ฉลองชนะประมูลโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอลระยะที่2
ณ เอสพลานาด รัชดา ชั้น4