พี่ช้าง วิ่งด้วยใจ ให้ศรีธัญญา

วันที่ 27 ตุลาคม 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) นำทีมโดย คุณกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อส่งมอบทุนทรัพย์และกำลังใจ ให้โรงพยาบาลศรีธัญญา , แพทย์ ,พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการจากโรงพยาบาล โดยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี