วันวิสาขบูชา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
พนักงานบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมทำบุญและเวียนเทียนที่วัด