วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

บริษัท SKY ICT รณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยจัดให้มีกิจกรรมแจกต้นไม้มงคล 6 สายพันธุ์ให้กับพนักงาน เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ