Huawei ICT Job Fair 2019

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ Huawei และบริษัทคู่ค้าทางด้าน ICT ในประเทศไทยอีก 10 บริษัท จัดงาน Huawei ICT Job Fair 2019 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ Huawei ตั้งอยู่ที่อาคาร G Tower โดยรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงานกว่า 100 คน งานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาจบใหม่จากหลายสถาบันการศึกษา อาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ