PEADX ICT DAY 2018

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

งานแสดงเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ บริษัท สกาย ไอซีที กับ บริษัท HUAWEI ออกบูธร่วมกัน ในงาน “PEADX ICT DAY 2018”
ณ สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร