Reach for the SKY Roadshow @ KU

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากิจกรรมโร้ดโชว์ตามสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ  เพื่อสร้างและสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ให้ริเริ่มการสร้างนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท สกาย ไอซีที ในภายภาคหน้าในฐานะที่เป็นองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์