Reach for the SKY Roadshow @ SIIT

วันที่ 29 เมษายน 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์ตามสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ  เพื่อสร้างและสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ให้ริเริ่มการสร้างนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท สกาย ไอซีที ในภายภาคหน้าในฐานะที่เป็นองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่   โดยประเดิมที่แรก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

ณ อาคาร SIIT Main Building มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต