นักลงทุนสัมพันธ์

Check SKY ICT’s Investor Information for the Future

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจรในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ บริษัทให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบกล้องวงจรปิดและการบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน หลากหลายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ เราสามารถทำงานได้ทุกบทบาท ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักด้าน IT ทำงานร่วมกับพันธมิตร หรือ เป็นคนคุมงานให้เป็นไปตามแผน บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกล้องวงจรปิด ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ ระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ทั้งออกแบบและติดตั้ง รวมถึงการดูแลหลังการขายลูกค้าของบริษัทมีหลายกลุ่มทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของท่าอากาศยานไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสท โทรคมนาคมกรมตำรวจ กสทช กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

Market Index

SKY

Investor Calendar Annual Event

คณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณวิชชุวรรณ ชอบผล

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)