นายรัช ตันตนันตา

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอเมริกัน, วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการจัดการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • 2563 ถึง ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2562 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2559 ถึง ปัจจุบัน ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2558 ถึง 2559 กรรมการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
  • 2557 ถึง 2558 กรรมการ และ คณะกรรมการปรับโครงสร้างทางการเงิน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
  • 2554 ถึง 2559 รองประธานฝ่ายการเงิน, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2551 ถึง 2557 กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2548 ถึง 2554 รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)