SKY มอบรถเข็นวิลแชร์แก่ผู้พิการยากไร้ในถิ่นธุรกันดาร

Read More

วันที่ 30 กันยายน 2563 คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอาคเนย์ และบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้โครงการ Happy Run By Design “สุขใจที่ได้ให้ สุขกายที่ได้วิ่ง” โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ามูลนิธิ พอ.สว. เพื่อมอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 100 คัน ให้แก่ผู้พิการยากไร้ในถิ่นธุรกันดาร

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า