SKY พาน้องก้าวไกลด้วย ICT

Read More

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ร่วมสร้างฝัน ร่วมแบ่งปันให้น้อง  ประจำปี 2561
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า