หมดปัญหา PM2.5 ด้วยสเปรย์ลดฝุ่นจิ๋ว

Read More

PM2.5

สถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในตอนนี้ ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 กำลังส่งผลกระทบหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กเกินปกติที่ลอยอยู่ในอากาศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้ศึกษาวิจัยสารผสมที่สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 “PhytFoon ไฟท์ฝุ่น”


จากปัญหาดังกล่าว ฝุ่น PM2.5 ที่แขวนลอยอยู่กลางอากาศ บริษัทเอส.ที.โพรเทค จำกัด ได้ร่วมมือในการใช้สิทธิผลงานวิจัยสารผสมสำหรับลดฝุ่น เป็นสเปรย์ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ปิด เช่น ในบ้าน สำนักงาน รถยนต์ ฯลฯ ทางเภสัชศาสตร์จึงคิดหาวิธีที่ทำให้ฝุ่นตกลงมาสู่พื้น โดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมคิดค้นสารผสมจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ด้วยกลไกจำเพาะ และได้มีการพิสูจน์ลักษณะฝุ่นที่ตกลงมาสู่พื้นหลังการใช้สารฉีดพ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าฝุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นและไม่ลอยขึ้นไปในอากาศให้เราสูดหายใจเข้าไป


ด้วยสารผสมที่สามารถจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็น จึงทำให้ไอเดียนี้น่าสนใจ เพราะเราสามารถมองเห็นถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้ตรงจุดจะช่วยให้สามารถนำงานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ  https://bit.ly/3g9uCMb

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.