ข้อแตกต่างระหว่าง Rapid Antigen VS Rapid Antibody ตรวจโควิด-19 ได้ไม่เหมือนกัน

Read More

“ข้อแตกต่างระหว่าง Rapid Antigen Test VS Rapid Antibody Test ตรวจโควิด-19 ได้ไม่เหมือนกัน”

ในตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย สามารถหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เพื่อลดปัญหาความต้องการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลด้วยวิธี RT-PCR ที่มากเกินไปจนเจ้าหน้าที่ขาดแคลนและไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง รวมถึงปัญหาอุปกรณ์ในการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลก็เริ่มขาดแคลนด้วยเช่นกัน 

ชุดตรวจโควิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ณ ตอนนี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ Rapid Antigen Test และ Rapid Antibody Test ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ไม่เหมือนกัน และวิธีใช้แตกต่างกันด้วย ระวังอย่าเข้าใจผิดนะครับ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ชุดตรวจแบบเร็วหรือ Test Kit มี 2 แบบ คือ Rapid Antigen Test VS Rapid Antibody Test

Rapid Antigen Test

1.Rapid Antigen Test เป็นการตรวจองค์ประกอบไวรัส จะเก็บตัวอย่างจากทางจมูก ลึกถึงคอหรือเก็บจากลำคอ การตรวจ Antigen Test ต้องผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันมีขึ้นทะเบียนแล้ว 24 ยี่ห้อ ซึ่งการใช้จะเป็นการอนุญาตให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น และดำเนินการโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในการตรวจวิธีมาตรฐาน RT-PCR ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 300 แห่งเท่านั้น ซึ่งเพียงพอที่จะดำเนินการเพื่อลดการรอคิวได้ เพราะเป็นการลดการตรวจด้วย RT-PCR

ข้อดีของ Rapid Antigen Test

  • ใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10-30 นาที
  • เหมาะสำหรับการประเมินความชุกและการติดเชื้อ

ข้อควรระวังของ Rapid Antigen Test

การตรวจเชื้อไวรัสแบบ Rapid Antigen Test ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วย Rapid Antigen Test เมื่อตรวจแล้วผลเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ แต่เชื้ออาจจะน้อยและตรวจไม่เจอ ดังนั้น หากผลเป็นลบยังต้องกลับไปกักตัว และรอติดตามมาตรวจภายหลัง ส่วนผลเป็นบวก เนื่องจากอาจเป็นผลบวกลวงก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ซึ่งหากผลเป็นลบก็ต้องกลับไปดูแลกักตัวเช่นกันเพราะมีความเสี่ยงมากแต่หากเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

Rapid Antibody Test

2.Rapid Antibody Test เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัส  ไม่ใช่ตรวจหาไวรัสโดยตรง จึงมีความจำเพราะเจาะจงแม่นยำน้อยกว่า และต้องรอเวลานานกว่า คือ ต้องรอให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นให้ชัดเจน ส่วนใหญ่ต้องเกินวันที่ 5 ไปแล้ว และมีความยุ่งยากในการแปลผลมากกว่า เพราะระดับภูมิคุ้มกันมีสองชนิด ซึ่งจะแปลผลต่างกัน แต่การตรวจ ทำได้สะดวกและง่ายกว่าคือ เจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งในประเทศไทยไม่นิยมนำมาใช้ เพราะปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ภูมิคุ้มกันอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือวัคซีนก็ได้ ซึ่งไม่สามารถแยกได้ และยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้จำหน่ายผ่านออนไลน์

สุดท้ายนี้ วิธีที่ดีที่สุดยังไงก็คือการตรวจแบบ RT-PCR แต่เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้มีความจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจที่กว้างขวางขึ้น เราจึงต้องเลือกวิธี Rapid Antigen Test นั่นเอง เพราะเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำกว่าวิธี Rapid Antibody Test ครับ

 

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.