ตั้งสติก่อนตรวจโควิด-19 เช็คตัวเองความด่วนระดับไหน มาดูกัน!

Read More

เชื่อว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ทุกๆคน เกิดความหวาดระแวงและต้องการที่จะไปตรวจโควิด-19 กันอย่างเร่งด่วน ทำให้โรงพยาบาลหลายที่เริ่มปิดรับการตรวจหาเชื้อกันไปแล้ว เนื่องจาก มียอดการตรวจที่สูงมาก อาจทำให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ 

นายแพทย์ชนาธิป ไชยเหล็ก แพทย์ผู้ศึกษาด้านระบาดวิทยา ได้ให้ความรู้จากประสบการณ์ ในเรื่อง ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลก่อน และใครบ้างที่ยังไม่จำเป็นต้องรีบไปตรวจ

ผู้ที่มีประวัติเสี่ยง

ผู้ที่มีประวัติเสี่ยง

ถ้าท่านมีประวัติเสี่ยง เช่น เพิ่งไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงที่พบผู้ป่วยหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ท่านควรได้รับการตรวจหาเชื้อ ไปที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือตามสิทธิ์การรักษา หาก ‘มี’ อาการท่านจะได้ตรวจฟรี แต่หาก ‘ไม่มี’ อาการจะเข้าเกณฑ์การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ซึ่งควรได้รับการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลเช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆด้วย 

หากยังไม่สามารถตรวจได้ แนะนำว่า ให้สังเกตอาการของตัวเองไปก่อน ถ้ามีอาการแล้วจึงไปขอรับการตรวจอีกที ซึ่งจะได้ตรวจทันทีเลย แต่หลายท่านก็ยังสงสัยว่า ให้สังเกตอาการตัวเองไปก่อน จะเป็นการแพร่เชื้อต่อผู้อื่นหรือไม่? สามารถเป็นไปได้ เพราะผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ท่านที่มีประวัติเสี่ยงก็อาจแพร่เชื้อได้ แต่ถ้าท่านกักตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วัน ไม่ออกไปไหน หรือถ้าออกจากบ้านก็สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากคนอื่น อย่างนี้ คนอื่นก็จะไม่ได้รับเชื้อต่อจากเรา

ตรวจโควิด-19

แต่ถ้าหากท่านรีบตรวจเร็วเกินไป อาจตรวจไม่เจอเชื้อก็เป็นได้ ระยะเวลาที่เหมาะสมคือหลังจากท่านมีประวัติเสี่ยงไปแล้ว 5 วันขึ้นไปนะครับ มีผู้ติดเชื้อหลายท่านในระลอก 3 นี้ ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ แต่หลังจากนั้นเริ่มมีอาการ จึงไปตรวจซ้ำอีกรอบ ถึงได้พบเชื้อโควิด-19 

ผู้มีประวัติเสี่ยง แต่ยังไม่ได้ตรวจ

ผู้ป่วยจะเริ่มต้นจากอาการเล็กน้อยก่อน เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ แนะนำว่าถ้ามีอาการแล้ว ถึงค่อยไปตรวจก็ได้ และผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว เช่นโรค ถุงลมโป่งพอง หอบหืด หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดสมองตีบ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ น้ำหนักเกิน 90 กก. ตับแข็ง และภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถ้าเป็นข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ออาการรุนแรง หากมีอาการจะได้รับยาต้านไวรัสทันที ส่วนการ ‘ติดเชื้อตาย’ ตอนนี้ความเสี่ยงของไทยลดลงเหลือเพียง 0.3% (ทุกๆ ผู้ป่วย 1,000 ราย จะมีผู้เสียชีวิต 3 ราย) และต่ำกว่าของทั้งโลก ซึ่งเท่ากับประมาณ 2%

ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยง ถ้ามีอาการ ควรได้รับการตรวจหาเชื้อในวันนั้น แต่ถ้ายังไม่มี สามารถกักตัวที่บ้านและสังเกตอาการไปก่อน เพราะผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หายได้เอง และถ้ารีบตรวจเร็วไปก็อาจไม่เจอเชื้อ ซึ่งหากระหว่างนี้มีอาการให้รีบไปโรงพยาบาลครับ

ผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง

สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง ควรสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน อยู่ในที่แออัดก็สวมตลอด ล้างมือบ่อยๆหรือทำงานแถวย่านทองหล่อ แต่ไม่เคยเข้าไปในสถานบันเทิงเลย อย่างนี้ถือว่าไม่มีประวัติเสี่ยง

ในเมื่อท่าน ‘ไม่มีความเสี่ยง’ = ไม่ได้รับเชื้อ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ ส่วนท่านที่ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด ‘เสี่ยงต่ำ’ ควรได้รับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการ เพราะโอกาสติดเชื้อต่ำ (สบายใจได้ระดับหนึ่ง) แต่ถ้ามีอาการป่วยก็ควรตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โควิด-19 แล้วถ้ามีอาการที่สงสัยว่าเป็นโควิด-19 อย่าง ไข้ ไอ เจ็บคอ ก็อาจเกิดจากไวรัสชนิดอื่นได้ แต่ถ้ามีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ แพทย์จะเริ่มสงสัยและขอเก็บตัวอย่างจากการแยงจมูกไปตรวจหาเชื้อ ซึ่งกรณีนี้ก็ “ฟรี” เหมือนกัน เพราะเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค

ตรวจโควิด-19

ในภาวะที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง การจัดลำดับว่าใครควรได้รับการตรวจก่อนเป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจว่าทุกคนกังวล แต่ถ้าทุกคนรีบเร่งเข้าไปตรวจกันหมด มีโอกาสที่บุคลการจะขาดแคลน น้ำยาตรวจเชื้อหมด ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงก็จะไม่ได้รับการวินิจฉัย และผู้ติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาล่าช้า ส่งผลกระทบอย่างมากในทุกๆด้านเลยครับ สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนมีสติและหมั่นรักษาความสะอาดอยู่ตลอด ใส่แมสทุกครั้ง เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นนะครับ 

 

Source :  http://bit.do/thairathlifestyle

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.