ธุรกิจ Startup พารวยด้วยงานศิลปะ

Read More

ธุรกิจ Startup

ในทุกวันนี้การลงทุนกำลังเปลี่ยนไป สำหรับคนที่อยากใช้เงินทุนที่น้อยลงและวิธีที่ง่ายขึ้น บริษัทสตาร์ทอัพ (Masterworks) จึงถือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ลงทุนเป็นเจ้าของภาพได้หลากหลายแล้วแต่ฐานะทางการเงินของแต่ละคน


บริษัทสตาร์ทอัพ (Masterworks) ได้เห็นว่างานศิลปะมีแนวโน้มว่าจะทำกำไร จึงทำหน้าที่เป็นผู้เลือกซื้องานศิลปะเพื่อเก็งกำไร และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าดูผลงานศิลปะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงทำให้คนจำนวนมากมีโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนหรือเจ้าของงานศิลปะระดับโลกมากขึ้น ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มีแต่เฉพาะมหาเศรษฐีเท่านั้น จำนวนเงินลงทุนนั้นเริ่มตั้งแต่ 500 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 15,000 บาทไทย หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะลงทุน


นอกจากนี้ ช่วง Covid-19 มีนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในงานศิลปะเพิ่มมากขึ้น และมีนักลงทุนหน้าใหม่มากกว่า 10,000 คนต่อเดือนให้ความสนใจกับงานศิลปะ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีเพียง 5 ชิ้นที่ขายออกไป แต่บริษัทบอกว่าถึงแม้ช่วง Covid-19 จะทำให้ยอดขายลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง แต่กลับพบว่าราคาของงานศิลปะแต่ละชิ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้น เลยทำให้งานศิลปะได้รับความสนใจในการลงทุนขึ้นเยอะเลยครับ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ  https://bit.ly/33eyxlR

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.