นวัตกรรมสุดเจ๋ง ถังขยะอัจฉริยะ

Read More

นวัตกรรมสุดเจ๋ง ถังขยะอัจฉริยะ

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปริมาณขยะมากถึง 2.7 ล้านตัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน เฉลี่ยแล้ว 7,000 ตันต่อวันส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนั้นเองครับ


ปัญหาขยะล้นเมือง เป็นปัญหาโลกแตกที่มีมานาน และไม่มีใครสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสิ้นซาก เพราะด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เลยทำให้ขยะมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้


ซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะนี้ได้ นั้นก็ คือ ถังขยะอัจฉริยะ สามารถชั่งน้ำหนักและเก็บเงินค่ากำจัดขยะประเภทรีไซเคิลผ่านบัตรประชาชนได้ทันที จากเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยระบุตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใส ทำให้คนเข้าถึงการทิ้งขยะได้ง่าย โดยไม่ต้องเดินทางไกล และสามารถทิ้งขยะเเถวบ้านได้ทันที


จุดคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป ขยะกระป๋อง หรือขยะพลาสติก รวมไปถึงถุงขยะเองก็มีหลายสีแยกตามประเภทขยะที่จะทิ้ง โดยแต่ละเขตจะกำหนดสีในการใช้งานไม่เหมือนกัน โดยการทำแบบนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการขยะในพื้นที่ได้สบายแรง และสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีคุณภาพ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ : https://bit.ly/2IV7CUw

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.