เตรียมรับมือ ผลข้างเคียงหลังฉีด Sinovac และ AstraZeneca

Read More

เตรียมรับมือ ผลข้างเคียงหลังฉีด Sinovac และ AstraZeneca

โดยหลักการ การฉีดวัคซีนจะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้รู้จักกับเชื้อโรคล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย มีไข้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 นั่นเองครับ

ผลข้างเคียงหลังฉีด

อาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

1.มีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามข้อ

2.รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ปวดหัวเล็กน้อย

3.อาการปวด บวม แดง คัน หรือช้ำ ตรงจุดที่ฉีดยา

4.มีอาการคลื่นไส้

5.หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย

6.อาการแพ้วัคซีน อาจเกิดได้แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

 

วิธีรักษาผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19 เบื้องต้น

1.หากมีอาการไข้ ปวดเมื่อย หรือปวดตำแหน่งที่ฉีด สามารถทานยา พาราเซตามอลได้

2.ไม่ควรรับประทานยาแอสไพริน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้

3.โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีเพียง 10-15% ของผู้ที่ได้รับวัคซีน ซึ่งถือว่าอยู่ในเปอเซ็นต์น้อย

4.อาการแพ้วัคซีนสามารถหายได้เองประมาณ 3-4 วัน

5.รอดูอาการหลังฉีดอย่างน้อย 15-30 นาที สำหรับใครที่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือยาแบบรุนแรง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับการฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงหลังฉีด

ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19

วัคซีนจะเริ่มได้ผลอย่างน้อย 2 อาทิตย์หลังจากได้รับเข็มที่หนึ่ง แต่จะได้ผลเพียง 50% และหลังจากฉีดเข็มที่สองอย่างน้อย 1 อาทิตย์ จึงจะได้ผลสูงตามผลการวิจัยของแต่ละวัคซีนและต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จึงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลวิจัยของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

 

คำแนะนำจากแพทย์

แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ไม่ควรประมาทต่อการติดเชื้อ และยังต้องรักษามาตรการโดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อลดโอกาสติดเชื้อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ในกรณีที่วัคซีนยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ และป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตด้วย และควรเข้ารับการฉีดให้ครบตามโดสที่แนะนำ เคยฉีดยี่ห้อไหน ให้ฉีดยี่ห้อนั้น  เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาผลข้างเคียงหรือประสิทธิภาพของการรับวัคซีนต่างชนิดกัน และมีข้อแนะนำให้ฉีดให้ครบถ้วนตามโดสที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรคนะครับ

 

ที่มา : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม, www.praram9.com

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.