เสียงไอสามารถตรวจจับ COVID-19 ได้จริงหรือ ?

Read More

COVID-19

ล่าสุด ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคต่างๆ หนึ่งในอาการของไข้หวัด รวมถึงโควิด-19  ก็ทำให้สะเทือนขวัญตาม ๆกัน

ทีมวิจัยสหรัฐฯ ได้นำระบบ Machine Learning มาช่วยจำแนกรูปแบบของเสียงไอของบุคคล ที่บ่งบอกถึงโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ระบบตรวจจับเสียงไอนี้มีความแม่นยำสูง สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องถึง 98.5% ว่าเสียงไอนั้นมาจากผู้ที่ยืนยันว่าติดโควิด-19  และสามารถตรวจจับโควิด-19 ผ่านเสียงไอของผู้ที่ติดโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ ซึ่งข้อมูลมีทั้งคนที่ไอแบบธรรมดา ไอเพราะป่วย และไอจากการติดเชื้อโควิด-19ได้แม่นยำ 100%


ทางทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจจับโควิด-19 เพียงแค่โหลดแอปฯ และบันทึกเสียงการไอของผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์ ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งระบบนี้จะช่วยการลดแพร่ระบาดของโควิด-19 หากทุกคนหันมาใช้การตรวจเบื้องต้น


นอกจากการวิเคราะห์โควิดผ่านเสียงไอแล้ว ระบบ Machine Learning จะมีการพัฒนาระบบตรวจจับโควิด-19 ผ่านเสียง ซึ่งใช้เสียงบันทึกการไอ การออกเสียงสระและพยัญชนะต่าง ๆ เพื่อระบุสัญญาณของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอีกด้วย


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ https://bit.ly/32syUsg  แหล่งที่มา Sanook

 

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.