AOT ไม่ทิ้งกัน ปรับคลังสินค้ารับผู้ป่วยโควิด

Read More

AOT ไม่ทิ้งกัน ปรับคลังสินค้ารับผู้ป่วยโควิด

จากสถานการณ์ ‘โควิด-19‘ ในปัจจุบันที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมการแพทย์ ได้ระบุถึงปัญหา เตียงรองรับผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ในพื้นที่ กทม.เริ่มขาดแคลน และในหลายๆโรงพยาบาลเกิดวิกฤติเตียงเต็ม ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แล้ว ล่าสุดทาง AOT ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเปิดพื้นที่คลังสินค้าสนามบินดอนเมืองเป็นรพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 เตียง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เตรียมเปิดพื้นที่อาคารคลังสินค้า4 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสำหรับอาคารคลังสินค้า 4 ดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 16,000-18,000 ตารางเมตร (ตรม.) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 เตียง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยในขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดภายในอาคาร โดยอาคารหลังนี้ถูกปิดไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 49 ซึ่งเมื่อทำความสะอาดแล้วเสร็จ จะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เดินระบบไฟ ระบบน้ำ ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม รวมทั้งทำแผงกั้น จัดเตรียมห้องน้ำเคลื่อนที่ และเตียงนอนผู้ป่วย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 12 ก.ค นี้ครับ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆในการปรับอาคารให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งคาดว่าจะเป็นอาคาร SAT1 ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 216,000 ตารางเมตร จึงทำให้พื้นที่ SAT1 เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะทำโรงพยาบาลสนาม โดยใช้พื้นที่ประมาณ 1 แสนตารางเมตร ซึ่งจะเป็นพื้นที่เตียงผู้ป่วยได้อย่างน้อย 5,000 เตียง ในระยะแรก โดยจะใช้พื้นที่ชั้น 2 เป็นสถานที่ทำการของแพทย์และห้อง ICU ส่วนชั้น 3 และ 4 เป็นพื้นที่สำหรับคนไข้สีเขียวและเหลือง โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน ส.ค.นี้ครับผม

 

ขอบคุณข้อมูล www.efinancethai.com

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.