5G หัวใจหลักของการทำงานสร้าง Smart city

Read More

5G หัวใจหลักของการทำงานสร้าง Smart city

ในทุกวันนี้แค่ระบบ 4G ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต และแน่นอนว่าเราได้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 5G ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การทำงาน เหมาะกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากและรองรับสัญญาณได้เร็วขึ้น


สัญญาณ 5G ไม่ได้เป็นแค่การอัพเกรดโครงข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ถึง 1,000,000 ชิ้น ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมือง 1 แห่งอาจจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์มากกว่า 1 ล้านชิ้นในการช่วยบริหารและจัดการ ซึ่งหมายความว่า เทคโนโลยี 5G เป็นหัวใจหลักของการทำงานในการสร้าง Smart City โดยการพัฒนานี้ได้มีการวางกรอบการพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือ การจัดการอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับคน, ที่อยู่อาศัย, พลังงาน, หน่วยงานรัฐ, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและโทรคมนาคม ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้ความต้องการอย่างครบถ้วน และก็เป็นอีก 1 ปัจจัยสำคัญของสัญญาณ 5G ที่ทำให้ Smart City เกิดขึ้นได้จริง


เชื่อได้ว่า อนาคต 4  ปีข้างหน้าเทคโนโลยี 5G จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคที่ใช้นวัตกรรมสูงอย่างแน่นอน และจะทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการทำงานของคนในยุคใหม่


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แหล่งที่มา : Thai Post

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า