นโยบายการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) www.skyict.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน 

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึง

  1. เก็บบันทึกการเข้าใช้ของคุณ
  2. ทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร
  3. ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรา
  4. ข้อมูลในการจัดเก็บที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ 

บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล

โดยบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา

 

คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (เสริม)

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

คุกกี้ฟังก์ชั่น (เสริม)

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น

 

คุกกี้

ประเภท

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

ระบุคุกกี้ เช่น _gat_UA-7330378-54

_gat_UA-7330378-55

_gat_UA-588366-4

_gat_UA-588366-8

จำเป็น ตลอดอายุการใช้งานของ User จนกว่าจะแจ้งบอกเลิก ใช้เพื่อควบคุมอัตราการร้องขอ – จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลในไซท์ที่มีทราฟฟิกสูง
ระบุคุกกี้ เช่น _gat_UA-7330378-54

_gat_UA-7330378-55

_gat_UA-588366-4

_gat_UA-588366-8

วิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งานของ User จนกว่าจะแจ้งบอกเลิก เพื่อใช้สื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari เป็นต้น

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

  1. ลักษณะการจัดเก็บ : เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. สถานที่จัดเก็บ : เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับ [*]
  3. ระยะเวลาการจัดเก็บ : โปรดดู “เราใช้คุกกี้อย่างไร”
  4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์เมื่อมีการแจ้งให้ต้องการยกเลิกจากผู้ใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ และจะได้ประกาศ

ประกาศนี้ แจ้งไว้เมื่อวันที่  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา